برای تغییر و تحول در خانه هیچ نیازی به یک دگرگونی بزرگ نیست کافیست با دکوری های ساده آن فصل را به خانه خود بیفزاییم. با این روش هم بدون هزینه زیاد تغییر دکور داده ایم.

چیدانه:در فصل پاییز تمام اطراف ما تغییر می کند حتی خود ما و حال هایمان. برای تغییر و تحول در خانه هیچ نیازی به یک دگرگونی بزرگ نیست کافیست با دکوری های ساده آن فصل را به خانه خود بیفزاییم. با این روش هم بدون هزینه زیاد تغییر دکور داده ایم و هم حال وهوای خانه خود را با حال و هوای پاییز هماهنگ کردهایم.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه