مدل سفره هفت سین سنتی

در سال نو خورشیدی هر خانه ی ایرانی سفره ای رنگین با سین های هفتگانه را در خود می بیند و این نماد رسیدن نوروز باستانی ایرانیان است

اگر هنوز سفره هفت سین نوروز خود را نچیده اید، میتوانید از المان های سنتی در آن استفاده نمایید،

اشیای سفالی یا ظروف طرح دار سنتی میتوانند زیبایی خاصی به سفره هفت سینتان بدهند

در این بخش آسمونی نمونه و الگویی از سفره های هفت سین سنتی نوروز را برایتان درج نموده ایم

 

traditional haft seen table model1 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model2 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model3 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model4 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model5 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model6 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model7 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model8 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model9 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model10 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model11 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model12 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model13 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model14 مدل سفره هفت سین سنتی

traditional haft seen table model15 مدل سفره هفت سین سنتی

 

 

- همچنین مطلب زیر را ببینید

آشنایی با نمادهای سفر هفت سین

 

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه