عکس: جفت گیری خوک های دریایی

همه ساله صدها خوک دریایی در منطقه آنو نوو استیت پارک کالیفرنیا دور هم جمع می شوند تا فرزندان خود را به دنیا بیاورند، بچه هایشان را از شیر بگیرند و جفت گیری کنند.
307814_864

307815_826

307821_254

307822_689

307823_418

307825_229

307826_744

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه