وبسایت Architectural Digest نگاهی به اتاق نشیمن های چهره های مشهوری همچون وودی آلن، جیدا پینکت اسمیت، گوئینث پالترو و ... انداخته است که در زیر تصاویری از آنها را مشاهده می کنید.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 


برترین ها: وبسایت Architectural Digest نگاهی به اتاق نشیمن های چهره های مشهوری همچون وودی آلن، جیدا پینکت اسمیت، گوئینث پالترو و ... انداخته است که در زیر تصاویری از آنها را مشاهده می کنید.

1. اتاق نشیمن منزل ویل اسمیت و جیدا پینکت اسمیت در کالیفرنیا

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 2

2. اتاق نشیمن سنتی منزل الیزابت تیلور در بل ایر، کالیفرنیا

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 3


3. اتاق نشیمن مدرن منزل جنیفر آنیستون در بورلی هیلز

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 4


4. اتاق نشیمن منزل گوئینث پالترو و کریس مارتین در همپتونز

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 5


5. اتاق نشیمن روستایی آپارتمان جرارد باتلر در منهتن

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 6


6. اتاق نشیمن سنتی منزل وودی آلن در منهتن

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 7


7. اتاق نشیمن سنتی خانه الی ونت ورث و جرج استفانوپولوس در منهتن

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 8


8. اتاق نشیمن خانه دمی مور و اشتون کوچر در بورلی هیلز، کالیفرنیا

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 9


9. اتاق نشیمن سنتی منزل دایان کیتون در بورلی هیلز، کالیفرنیا

دکوراسیون اتاق نشیمن چهره های مشهور - تصویر 10

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه