تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا ، عکس

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

لوازم مورد نیاز:

قیچی نوک تیز


زیرمبلی


رنگ روغن شماره ۴۰،۲۰،۳۷،۸


خلال دندان


ابزار شماره ۱۱ گل‌سازی


قلم‌موی شماره ۵،۷،۹


خمیر گل ایتالیایی گل به رنگ سفید یا کرم برای گل


ابتدا خمیر گل را کاملاً ورز دهید. سپس ۳ عدد اشک کشیده بلند و ۳ عدد اشک حجیم‌تر و کمی کوتاهتر درست کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

یکی از ۳ عدد اشک کشیده بلند را باز کرده نازک کنید و باابزار شماره ۱۱ تمام سطح روی گلبرگ را شیار ایجاد کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه


گلبرگ گل را روی انگشت گذاشته و کاملاً لبه‌های آن را چین دهید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانهیکی از ۳ اشک حجیم‌تر را باز کنید و با قیچی نوک‌تیز و با لبه دسته مانند عکس دالبرهایی از وسط کار به سمت راست و همین‌طور از وسط کار به سمت چپ ایجاد کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانهبا ابزار شماره ۱۱ خط وسط را میان گلبرگ ایجاد کرده و لبه‌های گلبرگ را با سمبه لویر دهید و هر گلبرگ را به همین شکل آماده کنید و گلبرگ را از وسط تا کرده و لبه وسط کار را از سمت بالا به سمت داخل کمی برجسته کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه


برای ساخت پرچم‌های داخل این گل می‌توانید از ترکیب رنگ روغن شماره ۸ و ۴۰ استفاده کنید خمیری را به شکل لوله باریک درست کرده و ۳ عدد آن را به هم بچسبانید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

۷ـابتدا یکی از ۳ گلبرگ باریک و کشیده را بردارید و گلبرگ بعدی را به آن بچسبانید سپس گلبرگ سوم را روبروی آن بگذارید و پرچم‌های درست شده را که قبلاً خشک کرده‌اید را داخل گل فرو کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

۸ـ۳ عدد گلبرگ بزرگتر را بیرون گلبرگ‌های کوچکتر قرار دهید و گل را کاملاً‌ جمع کنید. سپس روی مفتول رز نصب کرده و استفاده کنید.

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا،آموزش گلسازی ،آموزش تصویری گلسازی،گلسازی با خمیر ایتالیا،هنر در خانه


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه