فضاهای کوچک: اين مجموعه از اتاق‌های چندبخشی، آشپزخانه، اتاق‌خواب، و اتاق كار به يك شكل قابل حمل درمی آورد و كارايی بسيار بيش‌تری نسبت به صندلی ها و مبل‌ها تاشوی معمولی دارد.

چیدانه: فضاهای کوچک؛ اين مجموعه از اتاق‌های چندبخشی، آشپزخانه، اتاق‌خواب، و اتاق كار به يك شكل قابل حمل درمی آورد و كارايی بسيار بيش‌تری نسبت به صندلی ها و مبل‌ها تاشوی معمولی دارد.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

 شما می توانيد این مجموعه را تبديل به يك جعبه بزرگ، يك انباری، و يك آپارتمان كنيد.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

اين مجموعه چرخ‌دار است و وقتی در حالت بسته قرار دارد بسيار باريك است. به راحتی می توان قسمت‌های مختلف را از هم باز كرد تا در نهايت به شكل دلخواه دست يافت.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

اتاق‌خواب بزرگ‌ترين واحد اين مجموعه است و دارای يك تخت‌خواب و منابع نوری كافی است. اين قطعه از وسط تا می شود و تبديل به يك قطعه بسيار كوچك می شود كه جای زيادی نمی گيرد.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

اتاق كار دارای اندازه متوسطی است و وقتی باز است دارای چند قفسه و چند فضای نگهدارنده است. با توجه به نياز می توان چرخ‌های زير اين قطعه را باز كرد.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

آشپزخانه كوچك است و دارای يك سينك، فضای كار، اجاق برقی، فضای قرار دادن يخچال، و فضاهای نگهدارنده است.

با این وسایل جمع و جور زندگی کنید

استفاده از هر سانتی متر از فضا در شهرهايی مانند توكيو و كيوتو كه بسيار شلوغ و پرجمعيت هستند امر بسيار مهمی است و اين مجموعه برای استفاده بهينه و راحت از فضا و در اختيار داشتن تمام امكانات مورد نياز طراحی شده است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه